תקנון

תקנון

תקנון הקנייה בחנות הרהיטים המקוונת 

אנא קראו בעיון את תקנון הקנייה בחנות הרהיטים המקוונת.gammaline.co.il לפני השימוש בו והרכישה באתר.

 

תנאי שימוש באתר של החנות הרהיטים המקוונת:

התקנון הזה, להלן “ההסכם”, נערך בין החנות הרהיטים המקוונת שנמצאת בכתובת ה אינטרנט https://www.gammaline.co.il/להלן, “החנות המקוונת”, או “האתר”, ובין המשתמש בשירותי החנות המקוונת, להלן “הקונה”, ומגדיר תנאי רכישת מוצרים באתר.

1. כללי.

1.1. ההסכם נערך בין הקונה ובין החנות בעת הזמנת המוצר. הקונה, בעצם השימוש שהוא עושה באתר, מביע את הסכמתו לכל תנאי השימוש באתר ולכל הכללים החלים על המשתמש בעת רכישת המוצר. הוא מביע את הסכמתו על ידי סימון במשבצת “מסכים לתקנון הרכישה” בעת ההזמנה/הרכישה.

1.2. ההסכם הזה, וגם המידע המופיע באתר, מהווה תקנון ציבורי.

1.3. על היחסים בין הקונה ובין החנות המקוונת חלים החוקים החלים על חוזה רכישה וקנייה וחוק הגנת הצרכן.

1.4. הקונה חייב להיות אדם פרטי או גוף עסקי, שיכול לקבל את הזמנתו ולשלם עליה על פי התנאים שמוגדרים בהסכם זה, בשטחה של מדינת ישראל.

1.5. הקונה אחראי על מילוי הפרטים האישיים שלו, באופן מלא ונכון, וגם את פרטי ההזמנה. במקרה בו חלה טעות או נעשה מילוי חלקי בלבד של פרטי ההזמנה, כגון שם, שם המשפחה, כתובת האספקה וכו’, חנות הרהיטים פטורה מהתחייבותה לקבל את ההזמנה ולספק את המוצרים על פיה.

1.6. הנהלת החנות המקוונת רשאית לסרב לספק שירותים לקונה בכל עת טרם התשלום ללא מתן הסבר אודות הסיבה לכך.

1.7. הנהלת החנות המקוונת רשאית לסרב לספק שירותים לקונה בכל עת לאחר התשלום, וזאת בתנאי ש:

1.7.2. יש סיכוי שהקונה מסר פרטים כוזבים בעת הזמנת המוצר, כולל, אך לא רק, שמו של הקונה וכתובת אספקת המוצר.

1.8. במקרה בו החנות תסרב לספק את ההזמנה בשל אחת הסיבות המוזכרות בסעיף

1.7. של ההסכם הזה, חנות הרהיטים המקוונת תחזיר לקונה את התשלום שהתקבל עד כה, להוציא עמלה של העברת הכספים או עלות שירות העברת הכספים על ידי גוף שלישי.

1.9. החזר התשלום לקונה מתבצע באותו אופן בו נעשה התשלום ולאותו חשבון/ אותם פרטים אישיים שדרכם התבצע תשלום בעד שירותי/ מוצרי החנות המקוונת.

1.10. החנות המקוונת רשאית לשנות ולהוסיף סעיפים לתנאי השימוש בתקנון זה בכל עת על פי שיקול דעתה.

1.11. דיון ושיפוט. התקנון הזה הנו כפי שהוא מופיע באתר חנות הרהיטים המקוונת, והדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי.

1.12. אספקת השירות של החנות מסתיימת בעת מסירתו/ם של המוצר/ים הנרכש/ים לקונה על ידי חברת ההובלה.

2. מידע על המוצרים.

2.1. המידע המופיע באתר החנות, כולל צילומים ווידאו, הינו רכושה של החנות הרהיטים המקוונת.

2.2. ליד כל תמונה מופיע מק”ט, מחיר ותיאור המוצר.

2.3. על פי בקשתו של הקונה, מנהל החנות המקוונת חייב לספק (באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני) לו את כל המידע הנחוץ והדרוש, לדעתו של הקונה, על מנת לקבל החלטה באשר לרכישת המוצר.

2.4. מחיריהם של המוצרים המופיעים באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי החנות הרהיטים המקוונת באופן חד צדדי. 2.5. בעת שינוי מחירו של מוצר שהוזמן על ידי הקונה, חייב מנהל החנות המקוונת להודיע על כך לקונה בהקדם (באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני) ולקבל את אישורו או את ביטול ההזמנה. במקרה בו לא ניתן היה ליצור קשר עם הקונה, ההזמנה תיחשב למבוטלת.

2.6. החנות המקוונת רשאית להוסיף, לשנות ולצמצם את המוצרים שמופיעים באתר, לשנות את הזמינות של מוצריה, וכמו כן, להפסיק מכירה של כל מוצר באופן זמני או קבוע על פי שיקול דעתה.

3. רכישת המוצר.

3.1. הקונה רשאי להזמין כל מוצר שמופיע באתר. כל מוצר ניתן להזמין בכל כמות. ההזמנה מתבצעת על ידי הקונה באופן עצמאי באמצעות האתר. לפרטים – היכנסו: «כיצד להזמין רהיטים באינטרנט?»

3.2 לאחר ההזמנה, הקונה מקבל בתיבת הדואר האלקטרוני שלו את אישור ההזמנה. באישור מפורטים המוצרים, כמותם, והסכום הכולל של עסקת הרכישה. האישור הזה מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

3.3 במידה והמוצר אינו נמצא במלאי, חייב מנהל החנות המקוונת להודיע על כך לקונה (באמצעות טלפון או דואר אלקטרוני).

3.4. הקונה רשאי להזמין מוצר שאינו נמצא במלאי באופן זמני, וההזמנה מתבצעת באמצעות תשלום מקדמה שתנאיה נקבעים על ידי מנהל חנות הרהיטים המקוונת. במקרה זה, ההזמנה מתקבלת רק לאחר קבלת תשלום המקדמה.

3.5. במקרה בו המוצר אינו נמצא במלאי, רשאי הקונה להחליפו או לבטל את הזמנה.

3.6. הקונה רשאי לסרב לקבל את המוצר בכל עת טרם מסירתו לחברת ההובלה, אם הוא מודיע על כך מראש לחנות המקוונת (באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני או סקייפ).

4. אספקה וקבלת המוצר.

4.1. אספקת המוצר שהוזמן בחנות הרהיטים המקוונת בכמות ועל פי המפרט שהוסכם בין הצדדים מתבצעת על ידי חברת ההובלה.

4.2 השליחה והאספקה של המוצר מתבצעות במועד המוסכם מראש בין הצדדים.

5. תשלום ההזמנה.

5.1. ניתן לשלם עבור המוצרים באמצעות העברה בנקאית, במזומן, בכרטיס אשראי או בשיטת תשלום אחרת.

5.2. התשלום מתבצע בשקלים ישראליים חדשים.

6. מדיניות החזרת המוצר.

6.1. לא ניתן להחזיר את המוצר או לקבל את תמורתו הכספית, אם הוא לא התאים לקונה מסיבה כל שהיא.

7. אחריות.

7.1. החנות המקוונת אינה אחראית לנזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לקונה עקב שימוש בשירותי החנות הרהיטים המקוונת, או עקב אי שימוש בשירותיה, במקרה בו חלה טעות, החמצה, הפסקת העבודה, מחיקת קבצים, שינויים בפונקציות, שיבושים בעת האריזה, עיכובים בעיבוד ההזמנה והעברת המידע וכיוצא בזה, שקרו באשמתה של החנות המקוונת.

7.2. החנות המקוונת אינה אחראית לשירותיהם ולזמני עבודתן של החברות המתווכות והחברות שבאמצעותן מתבצעת רכישת השירותים והמוצרים, ושאינן בבעלותה של החנות הרהיטים המקוונת, כגון: בנקים, חברות הובלה, ספקי אינטרנט, אתרי אינטרנט וגופים דרכם מתבצע התשלום.

7.3. האחריות על המוצר, כולל שירותי תחזוקה והחלפה, ניתנת על ידי היצרן.

7.4. הקונה מסכים שלא לתבוע את החנות הרהיטים המקוונת בכל מקרה של התחייבויות והוצאות שחלות בגין נזק שנגרם לקונה בשל שימוש בשירותים של גוף שלישי כלשהו, כולל, אך לא רק, חברות ההובלה וחנות הרהיטים המקוונת עצמה.

8. התחייבויותיו של הקונה.

8.1. הקונה מתחייב לקרוא בעיון את התקנון הזה, ולעקוב אחרי שינויים ונספחים.

8.2. הקונה מתחייב לספק לחנות המקוונת בזמן את כל המידע הדרוש לשם אספקת השירותים ורכישת המוצר/ים באמצעות החנות. בהיעדר המידע הנחוץ, רשאית החנות שלא לספק לקונה את השירותים והמוצרים.

8.3. הקונה מתחייב לשלם את התמורה בזמן. החנות רשאית לא לקבל את הזמנתו של הקונה במידה והתמורה שולמה באופן חלקי או לא שולמה כלל.

8.4. הקונה מתחייב לשמור את החשבוניות על התשלום/ים עבור השירותים והמוצרים שהוזמנו על ידיו באמצעות האתר.

9. התחייבויותיה של החנות.

9.1. החנות המקוונת מתחייבת לספק לקונה את השירותים והמוצרים ולמלא את דרישותיו של הקונה בגין השירותים והמוצרים הנרכשים, כל עוד דרישתו של הקונה אינה סותרת את תנאי השימוש וההגבלות שמוגדרים בהסכם זה. .

9.2 החנות מתחייבת לשמור על סודיות המידע אודות הפרטים האישיים של הקונה. הפרטים של הקונה ניתנים להעברה אך ורק לפי החוק הישראלי. 9.3. החנות מתחייבת לספק לקונה את המידע אודות סטטוס ההזמנה שלו. 10. תקופת ההסכם, שינוי תנאים והפסקת אספקת השירותים.

10.1. ההסכם הזה תקף מרגע קבלת הסכמתו של הקונה ועד קבלת המוצר/השירות בפועל.

10.2. החנות המקוונת רשאית להפסיק מתן כל שירות ואספקת כל מוצר במידה והקונה מפר את ההסכם זה.

10.3. במידע והקונה מוסר לחנות פרטיים אישיים כוזבים, או שלחנות הרהיטים יש סיבות מוצדקות לסבור שהקונה מסר פרטים כוזבים, לא נכונים או חלקיים בלבד, החנות רשאית להשהות או לבטל את ההזמנה ולסרב לספק לקונה את שירותיה או חלק מהם.

10.4. החנות רשאית לבטל את ההזמנה ולסרב לספק לקונה את שירותיה במידה והוא גרם נזק לחנות עצמה או לכל גוף שלישי על ידי הפרה עקיפה של הסכם זה.

10.5. לאחר הפסקת מתן הגישה של הקונה לשירותים, החנות אינה אחריות על התראה/ הודעה/ אי הודעה על כך לכל צד שלישי או על כל ההשלכות והנזקים שעלולים להיגרם לו בגין התראה/הודעה או אי הודעה על כך.

10.6. המשך שימוש בשירותי החנות בתום 10 ימים ממתן הודעה על שינוי התנאים של הסכם זה ייחשב כהסכמה לשינויים ולתוספות להסכם זה. במידה והקונה אינו מסכים לשינויים ולתוספות להסכם זה, עליו להודיע על כך לחנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני

[email protected]. 10.7. לאחר תום תוקפו של הסכם זה, החנות אינה אחריות על התראה/ הודעה/ אי הודעה על כך לכל צד שלישי, או על כל ההשלכות והנזקים שעלולים להיגרם לו בגין התראה/הודעה או אי הודעה על כך.

10.8. החנות המקוונת רשאית לסיים הסכם זה בטרם המועד שנקבע בסעיף

10.6 במקרה והלקוח מפר את ההסכם הזה.

11. דיון ושיפוט.

11.1. כל תביעה ותלונה של הקונה תתקבל בכתב, גם באמצעות הדואר האלקטרוני, ובתנאי שלא עברו יותר מ-7 ימי עבודה מאז התקרית. החנות תיתן מענה לתלונה או תביעה לא יותר מ-10 ימי עבודה ממועד קבלתה.

11.2. במידה ויתעוררו אי הסכמות וויכוחים בגין מילוי הסכם זה, הצדדים מתחייבים לעשות כל מאמץ על מנת לסיימם באמצעות משא ומתן. במידה וזה לא יתאפשר, אי ההסכמות יעברו אל הגורמים המתאימים על פי החוק הישראלי. במידה ותהיה תביעה כלשהי כלפי אחד הצדדים, כל צד רשאי לנקוט בהליכים שנקבעים על ידי החוק בישראל.

11.3. במידה ובהסכם מתגלים דברים דו משמעיים או עם פרשנות מופשטת, החוק הישראלי יכריע בין הצדדים, בהתחשב באינטרסים של הצדדים שהיו בהתחלה, וכך שחלקו השני של ההסכם יישאר תקף. התנהלות והתנהגות של צדדים בתהליך רכישה בחנויות לא וירטואליות או התנהלות במסגרת מתן שירותים דומים בחנויות אחרות לא יהוו סיבה לשינוי תנאי הסכם זה.

11.4. בכל סוגיה אחרת, שאינה מוזכרת בהסכם זה, החוק הישראלי יכריע בין הצדדים.

12. כוח עליון / כל סיבה שהיא שאינה בשליטת החנות הרהיטים המקוונת.

12.1. החנות רשאית לשנות או למחוק כל מידע שמופיע באתר https://www.gammaline.co.il  או באתרים אחרים שנמצאים בבעלות החנות המקוונת, מבלי להודיע על כך לקונה.

12.2. הקונה רשאי לדרוש מהחנות המקוונת לפתור כל בעיה שקשורה לקבלת שירותים / רכישת מוצרים, להוציא שיבושים שנגרמים על ידי כוח עליון.

12.3. כל היחסים בין הצדדים והתוספות להסכם זה בגין הסכם זה שאינן מוזכרות בו, ייעשו בכתב וייקראו “תוספת להסכם”, או “פרוטוקול”, וייחתמו על ידי שתי הצדדים. כל תוספת להסכם זה תהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

12.4. לאחר ההסכמה לתקנון זה, כל ההסכמות הקודמות של הצדדים הסותרות את ההסכם זה, מאבדות את תוקפן. 12.5. בכל מצב שאינו מוסכם בין הצדדים בהסכם זה, ובגין תוספות להסכם ופרוטוקולים להסכם זה, החוק הישראלי יכריע ביניהם.

12.6. הצדדים פטורים מאחריות בגין אי מילוי התחייבויותיהם באופן מלא או חלקי בגין נסיבות שלא מוסכמות וצפויות על ידי הצדדים, כגון: כוח עליון, מצבי חירום, מהומות, אסונות טבע, תקנות ממשלתיות, שריפות, רעידות אדמה וכו’, שיבושים בדרכים, שיבושים באספקת החשמל, שיבושים באספקת האינטרנט בישראל ובעולם, שיבושים בחלוקת דומיינים, שיבושים שנגרמים על ידי התקפות DDOS על ידי האקרים וכו’. הצדדים חייבים להודיע זה לזה על תחילת נסיבות הנ”ל לא יאוחר מ-7 ימים מהתחלתן, בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני. אם נסיבות הנ”ל עיכבו את מילוי ההסכם זה, תקופתו מוארכת בהתאם. במידה והצדדים לא יוכלו למלא את התחייבויותיהם זה כלפי זה לפי הסכם זה במשך יותר מ-2 חודשים, כל צד רשאי להפר הסכם זה מבלי לפצות את הצד השני על הנזק שנגרם או עלול להיגרם בגין כך.

כבר עוזבים?

מוזמנים לפנות אלינו ולקבל פגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות עם מעצב/ת פנים